Rekonštrukcie

Rekonštrukcie historických stavieb si vyžadujú rešpektovanie náročných požiadaviek ochrany pamiatok, zachovania pôvodných tvarov vnútorných priestorov a fasád. Objekty bývajú pred začiatkom rekonštrukcie často v dezolátnom stave, trpia z dôvodu zlej izolácie proti zemnej vlhkosti.

Opravy zlej izolácie si vyžadujú vysoký stupeň profesionality a odbornosti. Preto sú pracovníci STIRA vyškolení na realizáciu nových metód hydroizolácie. Pričom školenie majú potvrdené certifikátom, ktorý oprávňuje držiteľa k vykonávaniu sanačných prác a k zaškolovaniu ďalších pracovníkov. O vysokej profesnej zručnosti, odbornosti a kvalitnému prístupu k tejto problematike svedčia naše referečné objekty.

 

Bytový dom Hečkova ulica

 

Objekt Kapitulská ulica

 

Pezinok - nadstavba rodinný dom

 

Penzión - Rusovce

 

Trstín - kostolík