Inžiniering

V inžinierskej činnosti Vám ponúkame také služby, ktoré Vás odbremenia od množstva úkonov, ktoré sú potrebné na zvládnutie investičného zámeru. Preto je vhodné zvoliť efektívny inžiniering, ktorým sa môžete vyhnúť zbytočnému zvýšeniu nákladov počas projektovej a realizačnej fázy.

Služby ktoré Vám ponúkame v oblasti inžinieringu sú:

  • Predjednanie investičného zámeru so zúčastnenými stranami
  • Vybavovanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, legalizáciu stavieb, búracieho povolenia
  • Zastupovanie investora voči tretím osobám
  • Zabezpečenie vedenia stavby a organizácia prác
  • Zabezpečenie stavebného dozoru
  • Zmeny v katológovych projektoch

Galéria