Články

Profil

Spoločnosť STIRO s.r.o. je súkromná spoločnosť založená v roku 2011. Napriek tejto skutočnosti môže čerpať z bohatej odbornej a praktickej skúsenosti svojho riadiaceho manažmentu a následne aj väčšiny výrobných pracovníkov.

Títo všetci majú za sebou bohatú „odbornú históriu“ v oblasti stavebníctva. História odbornej praxe väčšiny našich pracovníkov začína v roku 1991 pod hlavičkou „RESTA“ stavebná firma – fyzická osoba. Od roku 2000 sme pracovali pod hlavičkou POFISTAVING spol. s r.o. V novembri 2011 sme na základe zmien vlastníkov spoločnosti túto spoločnosť opustili, ale obratom sa všetky kapacity, ktoré vlastnila spoločnosť PROFISTAVING spol. s r.o. presunuli do novej spoločnosti STIRO s.r.o. Táto spoločnosť hodlá nadviazať na dlhodobú tradíciu jej riadiacich pracovníkov a pokračovať v kvalitne odvádzanej práci. Nová spoločnosť môže využiť ich odborné skúsenosti a v neposlednom rade i ich meno, ktoré je dobre zapísané u väčšiny zákazníkov a je symbolom a zárukou odbornej skúsenosti. Pracovníci sú naďalej zaškolovaní dodávateľskými firmami pre rôzne druhy prác.

Spoločnosť STIRO s.r.o. sídli vo vlastných priestoroch v areály firmy, kde sa nachádza administratívna budova, skladové haly a skladové priestory spoločnosti.

Spoločnosť STIRO s.r.o. vlastní širokú škálu techniky. Má bohaté vybavenie na zemné práce: rýpadlonakladač TEREX 860 SX, rýpadlonakladač TEREX 980 ELITE s kompletným vybavením, UNC, AVIA A 31 s mechanickou rukou a kontajnerovým systémom. Spoločnosť vlastní i zariadenia na zvislú dopravu sypkých materiálov, alej aj strešnej krytiny, vŕtaciu, vibračnú a búraciu techniku, lešenie PERI UP T70, RINGER a AMADIO i stropné debnenie PERI MULTIFLEX.

Referenčné objekty:
 

 • Komunikácia Family center Senica realizácia 11-12/2011
 • Outlet D1 Senec obslužná komunikácia areálu D1 včítane inžinierskych stieti    9-11/2010
 • Spevnené plochy CARGO  B1   1-6/2009
 • Prístupové komunikácie Vajnory  5-7/2011
 • Zemné a búracie práce na komunikáciách Family center Senica  5-11/2011
 • Spevnené plochy, inžinierske siete, administratívna budova a skladová hala  na objekte 
 • DREVOMARKET Pezinok 2008-2009
 • Administratívna budova a skladová hala na Rybničnej v BA
 • Autosalón Porsche, Škoda a spevnené plochy – Dolnozemská v BA
 • Fasáda na budove Sporiteľne v Pezinku 
 • Zateplenie a fasáda na budove NBS na Tomášikovej v BA
 • Rekonštrukcia a sanácia garáži v budove NBS na ul. I.Karvaša v BA
 • Fasáda na budove NBS na Cukrovej v BA
 • Fasáda, spevnené plochy a sadové úpravy – BMV v BA
 • Rekonštrukcia bytového domu na Hečkovej v BA – vlastná investícia
 • Výstavba bytovky v obci Cerová pri Senici – vlastná investícia
 • Rekonštrukcia Kaštiela a  spevnené plochy  v Rusovciach pre SIS
 • Rekonštrukcia, spevnené plochy a sadové úpravy na Holubyho v BA pre SIS
 • Rekonštrukcia, spevnené plochy na Kapitulskej v BA – Slovenská katolícka charita
 • Rodinné domy